1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Điểm thưởng dành cho tg2095

 1. 10
  Thưởng vào: 7/11/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 22/5/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 23/2/17

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị