1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by Badboyxyz123

 1. Badboyxyz123
 2. Badboyxyz123
 3. Badboyxyz123
 4. Badboyxyz123
 5. Badboyxyz123
 6. Badboyxyz123
 7. Badboyxyz123
 8. Badboyxyz123
 9. Badboyxyz123
 10. Badboyxyz123
 11. Badboyxyz123
 12. Badboyxyz123
 13. Badboyxyz123
 14. Badboyxyz123
 15. Badboyxyz123